Življenjska fakulteta

Znanje iz Življenja za Življenje!

 

Živimo v času, ko smo vsi ljudje na veliki preizkušnji. Kadar živimo v izobilju in življenje teče gladko, lažje rešujemo vsakdanje življenjske naloge. Naše temeljne sposobnosti in vrednote so na preizkušnji takrat, ko se razmere poslabšajo. V okviru programa lahko pridobite v praksi uporabna znanja za življenje v vseh razmerah.

Izkušnja je dobra šola,
z drago šolnino.
(H. Heine)

Delo poteka v okviru štiristopenjskega programa izobraževanja za osebni in profesionalni razvoj. Poudarek je na preventivi.

daZakaj je pomembno vključiti se v program?

 • Ker je program holističen (celosten). Izhaja iz dejsteva, da je človek večdimenzionalno bitje, da je za osebnostno rast ter dobro duševno in telesno zdravje potrebno razvijati vse dimenzije, v vseh štirih življenjskih obdobjih in na vseh področjih življenja.
 • Pomembna je energijska podpora uporabnikom, da lahko hitreje razvijajo svoje sposobnosti  in le te ohranijo čim dlje.
 • Zagotavlja celostno vodenje v primerih, ko se kriza in z njo povezana bolezen že razvije.
 • Je dostopen, saj je delovni čas deljen. Delo poteka krajevno in časovno prilagojeno potrebam uporabnikov.
 • Zagotovljeni so pogoji zaupnosti in spoštovanja.
 • Sodelovanje temelji na iskrenosti in druge pridobitve

Nebesedne metode močno pospešijo proces učenja.

Dejavnosti:

 • Preventivne dejavnosti s programom revitalizacije in protistresne terapije,
 • Usposabljanje za timsko delo,
 • Supervizija,
 • Vodenja za izhod iz krize.

  Naročanje in kontakti:

Ponedeljek, sreda, petek: od  13.00 do 14.00 ure;

torek in četrtek: od 15.00 do 16.00 ure.

Mobilni telefon: 041 994 661; E-pošta: info@bios.si

Termine lahko dogovorimo v dopoldanskem ali popoldanskem času.

Uvodni pogovor na sedežu izvajalca je brezplačen. Namenjen je podrobnejši predstvatvi in vašim morebitnim dodatnim vprašanjem pred vključitvijo.

V storitve se lahko vključite:

 • individualno: preventivne delavnice / svetovalno – terapevski pogovori,
 • v paru, družina: preventivne delavnice / svetovalno – terapevtski pogovori,
 • skupinsko:  predavanja / delavnice.

Predavanja, delavnice in supervizijo izvajamo v skladu s ponudbo.

1. Preventivne dejavnosti

Beseda preventiva izhaja iz latinske besede preavenire (prea – preden in venire – pride). Pomeni izogniti se nekemu dogodku preko pravilnega in pravočasnega ukrepanja.

Človekovo naravno stanje je zdravje
in življenje v zadovoljstvu. (anonimen)

Cilj preventivnih dejavnosti je okrepiti močna področja uporabnikov in ohraniti ter okrepiti duševno in telesno zdravje, izboljšati kvaliteto življenja ter preprečiti nastanek krize v negativnem pomenu.

Kaj vam nudimo?

REVITALIZACIJAProgram revitalizacije in protistresne terapije, v katerem lahko pridobite več energije ter učinkovito ustavite in odpravite posledice nenehnega delovanja stresnih dejavnikov. Za dobro počutje vam ni potrebno garati. Z učinkovitimi metodami, ki pozitivno vplivajo na počutje, ohranjajo vitalnost in hkrati intenzivno odpravljajo izvore in posledice stresa, bo utrujenost preteklost in vaš imunski sistem bo okrepljen.

Program izvajamo v obsegu 4 zaporednih srečanj v trajanju od 30 do 60 minut, odvisno od števila udeležencev.

2. Usposabljanje za timsko delo

V timskem delu je pomemben odnos članov do sebe in drugih. Če v tem delu tim deluje pomanjkljivo, je tudi visoko poklicno znanje premalo za doseganje dobrih rezultatov. Sodelovanje se žal pogosto konča takole:

http://www.bios.si/wp-content/uploads/2014/09/KONFLIKT.jpg

Nerešeni odnosi iz otroštva in družinskega življenja močno vplivajo na odnose v timu. Pojavljajo se kot ovire v sodelovanju. Vgrajeni so v globlje plasti osebnosti in jih človek sam težko prepozna  ter odpravi.

Tovrstnih znanj zaposlenim primanjkuje.

Pri timskem delu je novost izobraževanje za vse oblike skupnega življenja: Družina, kot ustvarjalni tim.

3. Supervizija

Je proces učenja na konkretnih primerih iz delovne prakse. Namenjena je strokovnjakom različnih poklicnih profilov v javnem in zasebnem sektorju,…

Učenje iz literature je pomembno, vendar premalo za učinkovito delovanje v praksi. Supervizija omogoča globlje razumevanje teorije in omogoči prenos znanj iz teorije v prakso in iz prakse v teorijo.

Je oblika delavnic, kjer se supervizanti iz lastne prakse učijo novih pristopov za povečanje ustvarjalnosti in kvalitete osebnega življenja. Zajema različne metode in tehnike za obvladovanje in odpravo stresnih dejavnikov. Razvija tehnike konstruktivne komunikacije, spodbuja mišljenje, poglablja razumevanje, razvija veščine učinkovitega načrtovanja za prihranek časa in sredstev,…

Je žal še vedno premalo poznana in uporabljena oblika izobraževanja.

4. Vodenje za izhod iz krize

Beseda kriza izhaja iz Grškega samostalnika krisis (izbira, odločitev, razsodba) Označuje točko preobrata, kot “odločilni trenutek ali stanje” za spremembo in razvoj ali nemoč in stisko.

Res je, da si človek nazadnje največ pomaga sam. Dobro je, da ravna preventivno in se okrepi še preden nastane kriza.

Dejstvo je, da ko kriza že nastane, si sam na začetku ne zmore pomagati. To je tako, kot da bi utapljajoči poskušal izvleči samega sebe iz vode.

PODPORAV takšni situaciji prijatelji in sorodniki težko nepristransko pomagajo, saj so vpleteni in včasih tovrstna pomoč predstavlja oviro za dober razplet. Sproži lahko konflikt in stanje poslabša.

Nerešene in nepredelane krize človek sicer nekako preživi, vendar lahko nastanejo posledice na duševnem in telesnem zdravju, ki znižajo kvaliteto življenja.

Izbira pomoči je pomembno in odgovorno dejanje.

Ustrezna pomoč je primerno varovalo. Pogovor v varnem in zaupnem okolju človeku pomaga razumeti nastale razmere, odpre nove izhode in mu s tem doda moč, da vzdrži ter poišče ustrezne rešitve.

Kaj je dobro vedeti?

Reorganizacija življenja je zahteven proces. Strah in pomanjkanje ustreznega znanja so velike ovire, vendar ne nepremagljive. Ko si boste tako močno želeli spremeniti se, kot si utapljajoči želi dihati, boste napredovali. Vse ostalo so sanjarjenja in iluzije o osebnostni rasti.

RASTI»Nemogoče« pomeni samo to,
da vam bo vzelo malo več časa,
kot ste načrtovali.
(Anonimen)

Program učenja zajema štiri stopnje:

 1. V prvem delu je učenje usmerjeno v: P(repoznati).
 2. V drugem delu je učenje usmerjeno v: Z(avedati).
 3. V tretjem delu je učenje usmerjeno v: U(dejanjiti).
 4. V četrtem delu je učenje usmerjeno v: Z(oreti, dozoreti).

…program učenja….več
…komu je program namenjen …več…