Pravno varstvo

Program učenja, metode in tehnike, ki so predmet te internetne strani, so za uporabnike primerne, znanstveno preverjene in koristne. Strokovno delo, v okviru tega programa, ni terapija v smislu psihoterapije. Ob iskrenem sodelovanju pa dosegamo dobre rezultate in posredno tudi terapevtske učinke.

Uporabniki, po predhodni seznanitvi s programom, stopajo v sodelovanje prostovoljno in prevzemajo vso odgovornost za lastno sodelovanje in korekten odnos.

V kolikor so uporabniki hkrati vključeni v druge programe, o tem v uvodnem pogovoru, pred začetkom sodelovanja, seznanijo izvajalca programa v okviru VitaElit.

Izvajalec programa, kot strokovno usposobljena oseba, prevzema odgovornost za svoj del strokovne ponudbe in lahko uporabnika tudi odkloni, če oceni, da niso izpolnjeni pogoji za sodelovanje. Pri tem uporabniku ni dolžan podati razlogov za svojo odločitev.

Program učenja v okviru VitaElit ne nadomešča terapij, zdravljenja ali strokovne pomoči pri drugih izvajalcih. Izvajalec programa na to področje ne bo posegal in kakorkoli odgovarjal na vprašanja v zvezi s postopki, terapijami in strokovno pomočjo pri drugih izvajalcih. Uporabnike ne bo odvračal od programov drugih izvajalcev in bo z njimi sodeloval na predlog uporabnika in z njegovim pisnim soglasjem.

Program učenja, vse metode in tehnike zagotavljajo samostojno, celostno obravnavo uporabnikov, hkrati so vse dejavnosti komplementarne v smislu dopolnitve dela drugih izvajalcev. Usmerjene so v dobro in napredek, izboljšanje in krepitev duševnega in telesnega zdravja uporabnikov ter nudijo učinkovit program učenja in podpore v krizi, ko se telesno in duševno zdravje porušita. Ob iskrenem sodelovanju omogočajo dobre rezultate.

Pri svojem delu bo izvajalec programa spoštoval kodeks etike področja na katerem bo izvajal program.

Izključitev odgovornosti

Spletna stran je skrbno postavljena in redno vzdrževana. Kljub temu ne moremo v celoti jamčiti za ažurnost in točnost vseh informacij na strani.

Vse informacije na spletni strani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako ne sprejemamo odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja ali nedostopnosti te spletne strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja te spletne strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, ne prevzemamo odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice

Vsebine internetne strani so avtorsko delo in so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja avtorice.