Družina kot tim

Storitev izvajamo za skupine v obliki predavanj in delavnic. Posamezniki, pari in družine se lahko, po predhodnem uvodnem pogovoru, vključijo v storitve, ki potekajo v sklopih po 4 srečanja, z možnostjo nadaljevanja.

Vsebina:
⦁ organizacija družinskega življenja, partnerstvo in starševstvo. Soodločanje glede na razvojno fazo družine in moč družinskih članov.
⦁ soočenje z zmotami o družinskem življenju, ki predstavljajo ovire za razvoj družine.
⦁ skrb za notranje ravnovesje družine v različnih razvojnih fazah in v odnosu do okolja.
⦁ nivojski način odločanja. Razumevanje, usmerjanje in vodenje otrok.
⦁ načrt za krepitev pristnih, živih odnosov, ljubezni, spoštovanja in povezanosti…

druzina_kot_tim

Vir slike: Internetna stran

Družina je, zaradi ljubezni in naklonjenosti, mesto podpore, zaupanja, sprostitve, zatočišče pred zunanjim svetom in še veliko več. Zaradi različnosti pa mesto raziskovanja, konfliktov, pogajanj in dogovorov. Ko je človek notranje izpolnjen in zadovoljen, je dober partner in starš. Če ima ob sebi človeka na enakem nivoju, je razvoj v pozitivni smeri zagotovljen (po T. Nader). Storitev je usmerjena k temu cilju.