Kako postati »Zlati tim«?

Storitve izvajamo za podjetja, zavode, društva,… in druge skupine v obliki predavanj in delavnic ter skupinske in timske supervizije.

Vsebina:
– dobra izbira in razvoj dobrega kadra za dobro poslovaje in dobre rezultate.
– jasne vloge, meje, pravila in odgovornosti.
– urejen sistem nagrajevanja ter pooblastila članov in tima kot celote.
– jasna komunikacija, jaz sporočila in veščine upravljanja s konflikti.
– pregledno vodenje, spodbujanje inovativnosti, podpora in vnos novih znanj v prakso.
– prostor za individualni razvoj znotraj skupine.
– skrb za kvaliteto odnosov, ravnovesje med avtonomijo in povezanostjo.

timsko_delo

Vir slike: Internetna stran

Fleksibilen, v cilje usmerjen in strokovno usposobljen tim, z jasno vizijo, načrtom in strategijo, omogoča najboljšo pot do kvalitetno opravljenih delovnih nalog.

Trajen razvoj, moč in konkurenčnost zagotovite z dobro izbranim kadrom in konstantno skrbjo za profesionalni in osebni razvoj zaposlenih. Supervizija za vodstvo in zaposlene ter izobraževanje za timsko delo sta dobri izbiri za celosten profesionalni in osebni razvoj.