Moč argumenta

Storitev izvajamo za podjetja, zavode, društva, skupine … v obliki predavanj in delavnic. Za druge uporabnike pa, po brezplačnem uvodnem pogovoru, z vključitvijo v program, v sklopih po 4 srečanja, z možnostjo nadaljevanja.

Vsebina:
⦁ z argumenti nad pasti in ovire.
⦁ priložnosti in najboljše izbire temeljijo na močnih argumentih.
⦁ tečaj mišljenja in postavljanje ciljev.
⦁ osebnost, temperament,… načrt osebnega razvoja.
⦁ aktivno čakanje in proaktivno delovanje.
⦁ štiri resnice o življenju in pet miselnih ovir.
⦁ osem člena pot razvoja močnega dela osebnosti in še neizkoriščenih virov.
⦁ postavitev trdnih argumentov na primerih iz prakse.

 

moč argumenta

 

Argumenti, ki temeljijo na znanju in izkušnjah, so učinkovito orodje za pogajanja, odločanje in postavljanje ciljev. Za pomembne odločitve so potrebni vsaj trije močni argumenti, ki nazorno predstavijo situacijo in odločitev podpirajo. Vodenje zaposlenih, odnosi na delovnem mestu, preudarno načrtovanje, ravnanje s sredstvi in časom,.. so zahtevne naloge. Več je znanja, lažje postanejo.