O programu VitaElit

V štiristopenjskem programu izobraževanja za osebni in profesionalni razvoj VitaElit, ki je holističen – celosten, potekajo predavanja, skupinska in individualna izobraževanja, preventivne dejavnosti, program za revitalizacijo in protistresne terapije ter oblike vodenja in pomoči posameznikom, parom ter družinam za izhod iz krize Uporabniki se lahko prostovoljno vključijo v storitve, ki potekajo v sklopih po 4 srečanja z možnostjo nadaljevanja ter pridobijo znanja in veščine, ki jih lahko formalno potrdimo s potrdilom:

  • za osebni razvoj, krepitev zdravja, človeku lastnih sposobnosti in virov moči.
  • za partnersko in družinsko življenje ter vodenje in usmerjanje svojih otrok.
  • o tristopenjskem nivojskem načinu odločanja, ki podpre družinske člane v individualnemu razvoju ter razvoj družine kot celote.
  • o osebnem in družinskem življenju, družini, ki deluje kot tim. Veščine asertivne komunikacije, uskladitev nebesedne, čustvene in energijske komunikacije ter govorice telesa.
  • za mlade na prehodu iz matične v lastno družino, pri vstopu na trg dela, izbiri zaposlitve,…
  • za najbolj obremenjene pripadnike srednje, aktivne generacije, ki s pomanjkanjem družbene podpore, hkrati koordinirajo zahteve delodajalcev, vodenje svojih otrok in skrb za ostarele ali bolne starše.
  • za poklicno življenje, kako učinkovito in korektno voditi zaposlene, znanja za delo z zahtevnimi strankami, za konstruktivno uporabo konfliktov, koordinacijo poklicnega in osebnega življenja.
  • za aktivno staranje in ohranitev vitalnih sposobnosti ter čim daljše življenje v domačem okolju.
  • o usposobljenosti za timsko delo in sodelovanje v supervizijskih procesih.
  • in druga konkretna, v vsakdanjem življenju uporabna znanja.

Informacij je še veliko, vendar, še tako dober opis, ne bo dovolj predstavil storitev in rezultatov. Okus sadeža zares spoznaš, ko ga poskusiš, tako tudi lastna izkušnja pove največ. Povabljeni ste v uvodne pogovore, kjer si boste brez stroškov in z lastno izkušnjo, ustvarili mnenje.

Ob zaključku usposabljanja lahko, po dogovoru, glede na kvaliteto usvojenih znanj, pridobite potrdilo s konkretnim opisom stopnje usposobljenosti. V tujini so to cenjena znanja, ki uporabnikom omogočajo boljše možnosti v poklicnem in osebnem življenju. Absolutno dejstvo je, da je človek, ki je pripravljen vlagati čas in lastna sredstva v osebni razvoj ter se učiti, neprimerno bolj zrel in usposobljen za kvalitetno poklicno in družinsko življenje. Gotovo bodo ta znanja kmalu prepoznana in v praksi uporabljena tudi v Sloveniji.