O terapevtki

o vodjiProgram vodi magistrica znanosti. Njena profesionalna znanja segajo na področje več strok in znanj pridobljenih z licencami za delo. Od socialnega dela, sociologije, psihološkega in psihoterapevtskega svetovanja, razvijanja osebne kakovosti, metod za krizne intervencije, vodenja preventivnih programov, globokega vpogleda v družinsko dinamiko in odnose, razvojnih vprašanj otrok in mladostnikov, vprašanja povezana s staranjem in ohranitvijo vitalnih sposobnosti človeka, vodenja organizacij in timskega dela, nadzorstva in inštruktažnega svetovanja, supervizije in mentorskega dela ter številna druga znanja.

Kvaliteto k izvajanju storitev dodajajo izkušnje, pridobljene s 36 letno prakso. Izvajanje predavanj in delavnic, delo v strokovnih parih s strokovnjaki različnih poklicnih profilov, timsko delo in izobraževanje… ter hkratno konstantno raziskovanje metod in rezultatov dela. Vsa ta znanja so pomembno vplivala na oblikovanje celostnega štiristopenjskega programa izobraževanja za osebni in profesionalni razvoj.
Osebno noto, empatijo, razumevanje, sočutje, pogum in vztrajnost so dodale izkušnje iz osebnega življenja, ki so bile na eni strani težke in zahtevne, na drugi prijetne in spodbudne.

Več znanja o človekovem fizičnem telesu, anatomiji, fiziologiji, boleznih, komunikaciji…so dodala pridobljena znanja klasične, refleksne in energijske masaže, turističnega vodenja, retorike in stikov z mediji,…
Dodano vrednost in nadstandardno kakovost predstavljajo pridobljena znanja iz znanstveno preverjene energijske metode in transcendentalne meditacije. To so znanja, ki predstavljajo »hitro cesto« v osebnem in strokovnem razvoju. Človeka usmerijo v razvoj lastnih potencialov in oblikovanje korektnih odnosov z drugimi na način, da postane najboljša inačica sebe.
Z vsem spoštovanjem Vas povabim v skupno učenje.

Kdor išče, ta najde,… kar išče. (n.n.)