Pot iz krize

Kriza kot točka preobrata, kot odločilni trenutek ali stanje daje možnost poglobljenega učenja. Učenje omogoča pridobitev veščin za obvladovanje krize in njeno uporabo za napredovanje. Vztrajanje v slabih razmerah, nezadovoljstvu,…v človeku ustvarja negativni stres…

Če bi ljudje vsaj za en dan zamenjali svoje probleme in stiske,
bi zelo hitro želeli vsak svoje nazaj.
( a.a.)

imagesS26H1OW5

Ko  je človek v stiski, so njegove misli nemirne kot razburkano morje. Strah ga je, da bo življenje ostalo na tej točki in da bo vedno tako hudo.

Kaj je to kriza?

Beseda kriza izhaja iz Grškega samostalnika krisis (izbira, odločitev, razsodba). Označuje točko preobrata, bodisi pri odločanju in argumentiranju bodisi pri bolezni; torej kot “odločilni trenutek ali stanje”odločiti se.

Kriza v negativnem pomenu – stiska blokira razvoj. Ta “program” vodi v duševne in telesne bolezni.

misliČlovek si stisko soustvari s svojim odzivom na dogodke. Zunanji dogodki vplivajo na njegovo aktivnost, vendar je končna odločitev, kako se bo odzval, individualna.

Kako krizo uporabiti za napredovanje?

Kriza in z njo povezan način odziva nakazuje, da je razplet odvisen od misli. Pomembno je, kaj ima v »programu«, ki usmerja njegove misli.

Poznani so primeri “čudežnih” ozdravitev težkih bolezni, ki pa nimajo nič skupnega s “čudeži”. Podlaga je “sprememba progama” – načina razmišljanja. Razlaga vodi v smeri, da lahko človek “preseže sebe”, svoj negativni ego in na tak način v globini spremeni svoj v negativno usmerjen “program”, ki ga je privedel v bolezen. Temu sledi ozdravitev.

 

vključitev v program učenja…….več……