Ciljne skupine

Veličina ni v tem, da nikoli ne padeš,
temveč da se po padcu vedno pobereš.
(Konfucij)

Komu je program namenjen?

  • Vsem, ki ste pri sebi prepoznali, da ste v krizi in iščete pot za njeno premostitev.
  • Uporabnik je lahko vsaka polnoletna poslovno sposobna oseba. Otroci in mladostniki se vključijo skupaj s starši ali skrbniki.
  • Začetek sodelovanja predstavlja brezplačni prvi stik po telefonu, v katerem pridobite informacije o dejavnostih v programu in določimo termin za uvodni pogovor.
  • Uvodni pogovor opravimo osebno, izjemoma tudi po telefonu.
  • V pogovor je vključena medsebojna predstavitev, seznanitev s programom ter dogovor o nadaljnjem sodelovanju.