Strokovno in osebno

Predstavitev teme:

Za strokovne delavce – splošno:

Predavanj na temo Strokovno in osebno je v sklopu preventivnih programov več. V enem delu so usmerjena na strokovne delavce na področju socialnega varstva, ki delajo s starši, otroki in mladostniki. Drugi sklop predavanj pa je usmerjen na strokovne delavce, ki delajo z drugimi uporabniki.

Strokovno

resitev

Nekaj dejstev, ki predstavljajo temelje ustvarjalnega delovnega tima:

Omogočiti zaposlenim dovolj prostora za individualno ustvarjalno delo in korektno povezovanje z drugimi, kar zahteva:

 • Korekten odnos vodstva do zaposlenih.
 • Primerno nagrajevanje dela.
 • Spodbujanje pripadnosti do podjetja, ustanove,…
 • Skrb za primerne pogoje na delovnem mestu in korektne medsebojne odnose med zaposlenimi.
 • Možnost izobraževanja in izpopolnjevanja.
 • Delavnik, ki dopušča urejeno osebno življenje, dovolj časa za družino, rekreacijo in sprostitev.
 • In….

Stare modrosti v pregovorih zajemajo najboljše varčevalne ukrepe.  

Pošteno delo za pošteno plačilo.
 Pošteno plačilo za pošteno delo.
( ljudski modrosti)

Prihranek v finančnem smislu bi bil velik, da o človeških virih ne govorimo.

Nižanje plač bi bila preteklost. Administracija bi se prepolovila ali še več,…

Dobra vaga v nebesa pomaga. (ljudska modrost)

Ali so in kje so »nebesa«? Ljudje jih želijo ustvariti na zemlji, žal predvsem v materialnem smislu. Za ceno varčevanja na ramenih nekaterih, kako privarčevati z neplačilom korektno opravljenega dela .…..

Ne vemo ali »nebesa« v teološkem smislu so, vemo pa vsi, da so »nebesa« v srcu iskrenega človeka, ki je tudi pri svojem delu korekten.

Ljudje so izničili, negirali naravne zakonitosti, tako imenovanega »boga«, da bi lahko sami prevzeli njegovo mesto. Posledice močno čutimo vsi.

Naravo premagamo tako,
da jo ubogamo.
(Francis Bacon)

Nekateri so prevzeli vlogo »boga«, upajo soditi in odločati za druge, si jih podrediti in izkoriščati. Posameznike, ki mislijo s svojo glavo izločijo in očrnijo.

Pozabljajo, da jih modri ljudje prepoznajo takole:

Če nisi všeč slabim ljudem, pomeni to odliko,
in kako slabe prepoznaš?
Poslušaj jih, grdo govorijo o drugih.
( A.A.)

Človeka najbolje spoznamo po njegovih sodbah o drugih.
( Mary McCarthy)

Na svetu sicer ni nič novega, samo starega se nismo naučili.(ljudska modrost)

Če bi se naučili, bi lahko…..

…..zmanjšali stres in povečali količino prostega časa, ki bi ga lahko namenili:

Za osebni razvoj in sprostitev:

wilma                                                                      fred

Dovolj prostora zase in dovolj volje, ljubezni in spoštovanja za prostovoljno, po lastni želji in odločitvi izbrano druženje z najbližjimi, z drugimi in naravo.

Ter ga podarili družini in prijateljem:

druzinaŽiveli bi urejeno osebno življenje, ne glede na to, na kakšen način ga živimo, v zakonski zvezi, ki je oblika pravno preglednega »pogodbenega razmerja«, sklenjena s formalnim podpisom in obredom – poroko ali v neformalnih ( nepodpisane »pogodbe«) z življenjem v izvenzakonski skupnosti ali sami, ali v drugi obliki sobivanja.

»Timsko« delo poteka tudi na področju osebnega in družinskega življenja.

Delitev dela, obveznosti in odgovornosti so vključene v projekt vseh članov v skladu s sposobnostmi, to je družinsko » timsko« delo.

Odločanje je na enakovrednem nivoju, v skladu s sposobnostmi članov.

Za dobro delujoč družinski »tim« »vodstvo« potrebuje zrelost in zavedanje.

Delavnice

V delavnicah predstavimo konkretne primere in si zastavimo vprašanja:

 • Kaj si slušatelji v življenju najbolj želijo?
 • Kakšen je njihov življenjski projekt?
 • Kaj je dobro zanje, kaj je “splošno dobro”?
 • In druga vprašanja….

Celotno predavanje zajema več vsebin povezanih s timskim delom, kaj ločuje neprofesionalce od profesionalcev, ki se lahko hitro vključijo v delo različnih timov, zato je predavanje splošno in namenjeno širokemu krogu slušateljev.

Tema, prilagojena ciljnim skupinam,  je namenjena različnim poklicnim profilom na področju socialnega varstva.

Viri -karikature, internetne strani:

 ….nazaj…