Resnice in zmote o timskem delu

Ni mi žal, da me ljudje ne poznajo,
žal mi je, da jaz ne poznam ljudi.
( Konfucij )

Predstavitev teme:

V podjetništvu

Predavanje:

Zajema predstavitev ustvarjalnega tima in moč multiprofesionalnega znanja.

Predstavi kako pomembno je negovati individualnost in razvijati sposobnosti za timsko delo in kakšne so karakteristike profesionalcev.

Predstavi moč znanja in kapital zrele osebnosti ter veščine kako ohraniti in razvijati lastna znanja ter konstruktivno sodelovati v timu. Le prehod čez ničelno točko omogoča zadostno mero avtonomije in povezanosti v tiskem delu.

Delavnice

V delavniškem delu, na primerih iz prakse, prepoznamo kako določen tim deluje, kakšni so njegovi skriti potenciali in se naučimo veščin kako timsko delo še izboljšati.

Obseg: 2 pedagoški uri – predstavitev in 3 pedagoške ure – delavnica.

Obseg predavanj in delavnic lahko dogovorimo tudi v drugačnem časovnem obsegu, glede na potrebe naročnika.

Zelo se moti človek, ki misli, da lahko živi brez ljudi;
še bolj pa tisti, ki misli,
da ljudje ne morejo živeti brez njega.
( Benjamin Franklin )

 …nazaj….