Preventivne dejavnosti

Osebni in profesionalni razvoj

Cilj je usvojiti znanje, kako človek postane najboljša inačica sebe. ( po D. Šušnjara, revija Zarja.) Naložba v osebni in profesionalni razvoj daje najvišje dividende. Pridobljeno znanje ima trajno vrednost in najbolje varuje pred stresom, izgorevanjem, ohranja zdravje in ustvarjalnost.

Storitev izvajamo za skupine v obliki predavanj in delavnic. Za posameznike pa, po brezplačnem uvodnem pogovoru, z individualno vključitvijo v program, v sklopih po 4 srečanja, z možnostjo nadaljevanja.

osebni-profesionalni-razvoj


Vsebina:

⦁ Kako ohraniti in krepiti duševno in telesno zdravje.
⦁ Kako brez ali z minimalno količino stresa organizirati aktivnosti v osebnem in poklicnem življenju.
⦁ Kako usklajeno besedno, nebesedno, čutno in energijsko komunicirati.
⦁ Kako razviti še neizkoriščene sposobnosti.

V znanju in izkušnjah je moč, da človek postane največ, kar lahko. Trdnejše so njegove vrline pridobljene z izkušnjami in odnos do sebe, bolj stabilno je njegovo zdravje.

Pomembno!
Za uporabnike naših storitev je vključitev v skupinske delavnice, ki potekajo enkrat mesečno, prosta.