Preventivne dejavnosti

Preventivno ravnanje pomeni izogniti se nekemu dogodku preko pravilnega in pravočasnega ukrepanja. Preventiva je naložba v prihodnost.

Več hvaležnosti zasluži tisti, ki človeku pomaga, da ne pade,
kot tisti, ki ga pobira. (Danska)

Beseda preventiva izhaja iz latinske besede preavenire (prea – preden in venire – pride). Pomeni okrepiti se preko pravilnega in pravočasnega delovanja, preden se dogodek zgodi.

Naložba v osebni razvoj podjetnikaV različnih življenjskih obdobjih je vsak človek postavljen pred različne preizkušnje – »izpite«. Te situacije pokažejo, koliko je pripravljen, odprt, da se odzove na dogodke.

Pokažejo mu kakšne so njegove sposobnosti učenja. Lekcije se ponavljajo, dokler da se nauči, razume, zaveda in pridobljeno znanje na novo umesti v življenje.

Še le, ko se uzremo vase,
smo na začetku ( ničelni) točki samo-razvoja.
   (a.a.)

Če si večkrat postavlajte vprašanja kako naprej, imate dvome, kako z otrokom,  boste zmogli »puberteto«, kako s starši, kaj če izgubim službo, partnerja, …..,če se sprašujete kako okrepiti svoje duševno in telesno zdravje, ste povabljeni v program Življenjske fakultete.

Raziskali bomo izvore in poiskali vire moči, ki vam lahko pomagajo v zahtevnih življenjskih situacijah. Kako?…več…