Ciljne skupine

Če ne nejdeš miru v sebi,
ga zaman iščeš drugje.
(Francois de La Rochefoucauld)

Komu so namenjene preventivne dejavnosti?

Programi za starše in otroke so usmerjeni v vrtce, šole, centre za socialno delo, nevladne organizacije, društva, starše, otroke in mladostnike…

  • Programi za odrasle so splošni, da jih priporočamo individualnim uporabnikom, skupinam, podjetjem, zasebnikom, društvom in drugim organizacijam,…
  • Začetek sodelovanja predstavlja brezplačni prvi stik po telefonu, v katerem pridobite informacije o dejavnostih v programu in določimo termin za uvodni pogovor.
  • Uvodni pogovor opravimo osebno, izjemoma tudi po telefonu.
  • V pogovor je vključena medsebojna predstavitev, seznanitev s programom ter dogovor o nadaljnjem sodelovanju.

Sleherno slabost preženeš, ko ugotoviš, da je edina
moč, ki jo ima nad tabo, to, da verjameš vanjo.
Ko izkusiš to resnico o sebi, se osvobodiš.
( E. Caddy)