Supervizija

Supervizja je učinkovit način učenja strokovnjakov z uporabo delovne prakse in osebnih izkušenj. Omogoči spoznavanje sebe, pogled z distanco na strokovno prakso in vsakdanje življenje. Poteka v obliki delavnic.

Ravnaj z ljudmi, kot bi bili takšni,
kakršni bi morali biti, in pomagal jim boš,
da postanejo to, kar so zmožni postati.
( J. W. von Goethe)

Kaj je supervizija?

Supervizija je proces, ki spodbuja razmišljanje in razvijanje kompetentnosti. (Cajvert 2001).

Supervizija = znanje za ravnanje, učenje na konkretnih primerih iz delovne prakse in izkušenj iz osebnega življenja.

V praksi je supervizija premalo poznan in uporabljen način učenja odraslih. Izkušnje kažejo, da delavniški način obravnave gradiva prinaša pozitivne rezultate in večji vpogled v delovno prakso in osebno življenje.

Namen:

  • Usposablja supervizante, da na lastno prakso pogledajo s potrebno distanco kot zunanji opazovalci in na ta način lažje poiščejo nove rešitve.
  • Usmerjena je v celostni strokovni in osebni razvoj supervizantov. Učenje iz literature je pomembno, vendar premalo za učinkovito delovanje v praksi. Supervizija pa lahko vsa ta znanja celostno poveže in v izkustvenem učenju omogoči prenos znanj iz teorije v prakso in obratno. Poteka v obliki delavnic.

supervizija druge skupine…več…
supervizija na področju socialnega varstva…več…

.