Za druge skupine

Zakaj supervizija?

Negotovost na trgu, zahteve države, plačilna nedisciplina in drugi pojavi, so močno načeli duševno in telesno zdravje zaposlenih. Hkrati pa družinsko življenje zahteva prisotnost in delo za dom.

Svoje osebne zadeve zaposleni nosijo v službo in službene domov. Zaradi pomanjkanja časa, stresa, pregorelosti,… nastaja  škoda na obeh področjih. Nezbranost in slaba koncentracija sta pogosto vzrok za nastanek delovnih nezgod. Rezultati pri delu so nižji.  Ogroženo je telesno in duševno zdravje.

Negativni stres, ki vodi v izgorelost (” burnout” sindrom) je vse bolj pogost pojav. Je velika ovira za nemoten delovni proces in hkrati vodi v bolezni in izpad dohodka.

Poleg znanj, ki so potrebna za opravljanje poklica – formalna izobrazba, so za kvalitetno opravljanje poklica in za družinsko življenje enako pomembna znanja o človeku, njegovem temperamentu, osebnosti, vplivih okolja in delovanju miselnih in čustvenih procesov. Teh znanj zaposlenim v gospodarstvu v veliki meri primanjkuje.

Kako lahko supervizija koristi?

Ko znaš in razumeš je delo enostavno!

Supervizija je priporočljiva, lahko bi rekli kar nujna za zaposlene, ki pri svojem delu prihajajo stik s strankami, uporabniki,… z ljudmi.

Predstavitev na primeru:

  • znaš/razumeš- kot vožnja v avtošoli. Težko je, dokler ne pridobiš veščin in se naučiš predpisov. Ko to razumeš in obvladaš, je enostavno! Potrebuješ inštruktorja!
  • delo v superviziji poteka podobno. Ko supervizant pri delu v delavnicah pridobi iz izkušnje družinskega življenja ali delovnega procesa nov vpogled v dogajanje  –  razume in zmore.
  •  s pomočjo strokovnjaka lažje razume izkušnje iz prakse in pridobi znanja iz teorije. Izboljša komunikacijske sposobnosti, tehnike intenzivnega in poglobljenega poslušanja in številne druge koristne veščine.
  • supervizor nudi podporo supervizantu in spodbuja inovativnost. Na ta način posredno vpliva na njegovo delo s strankami.
  • Omogoča prepoznavanje in preseganje slepih “skritih” – področij, ki jih supervizant pri sebi ne zaznava, vidijo jih drugi, ta področja imenujemo slepe pege.
  • in druge koristi…..

Navade ne moreš vreči skozi okno;
prav počasi jo moraš korak za korakom
premakniti ven po stopnicah.
(Mark Twain)

…nazaj…