Vrste supervizije

Supervizija je znanje za ravnanje, učenje na konkretnih primerih iz delovne prakse.

Delimo jo na različne vrste, ki se razlikujejo glede na namen, število vključenih supervizantov in druge karakteristike.

Najpogostejše:

 • individualna
 • skupinska
 • timska

In druge sorodne oblike učenja:

 • intervizija
 • diadna supervizija
 • konsultacija
 • evalvacija
 • timska konferenca
 • kadrovski razvoj
 • terapija
 • svetovanje
 • pripravništvo
 • strokovni nadzor

V programu Življenjske »fakultete« najpogosteje uporabljamo tri vrste supervizije, te so individualna, skupinska in timska. Glede na potrebe superviznatov in organizacije, kjer so zaposleni, pa lahko se lahko dogovorimo tudi za druge oblike supervizije.  …več….