Timsko delo – supervizija

Storitve izvajamo za posameznike individualno, za podjetja, zavode, društva,… in druge skupine v obliki predavanj in delavnic ter skupinske in timske supervizije.

timsko_delo
Vsebina:
  • dobra izbira in razvoj dobrega kadra za dobro poslovaje in dobre rezultate.
  • jasne vloge, meje, pravila in odgovornosti.
  • urejen sistem nagrajevanja ter pooblastila članov in tima kot celote.
  • jasna komunikacija, jaz sporočila in veščine upravljanja s konflikti.
  • pregledno vodenje, spodbujanje inovativnosti, podpora in vnos novih znanj v prakso.
  • prostor za individualni razvoj znotraj skupine.
  • skrb za kvaliteto odnosov, ravnovesje med avtonomijo in povezanostjo.
Supervizija je proces učenja za profesionalni in osebni razvoj. Izvaja se lahko v različnih oblikah. V okviru programa jo najpogosteje izvajamo v obliki skupinskih in individualnih delavnic ter timske supervizje. Enoletni ciklus zajema 10 do 15 srečaj, ki potekajo v intervalih na 3 tedne do 1 krat mesečno, z možnostjo nadaljevanja v večletno sodelovanje. Posamezno srečanje traja od 2 do 3 pedagoške ure, odvisno od števila vključenih supervizantov.

Timsko delo Usposabljanje za timsko delo poteka v obliki delavnic in predavanj. Delavnice potekajo v sklopih po 4 srečanja, v intervalih od 3 tedne do 1 krat mesečno.

Cilj izobraževanja je, da vodilni v podjetjih, zavodih, društvih in drugih organizacijah zagotovijo razvoj, moč in konkurenčnost z dobro izbranim kadrom in konstantno skrbjo za profesionalni in osebni razvoj zaposlenih. Fleksibilen, v cilje usmerjen in strokovno usposobljen tim, z jasno vizijo, načrtom in strategijo, omogoča najboljšo pot do kvalitetno opravljenih delovnih nalog.

Pri doseganju teh ciljev sta supervizija za vodstvo in zaposlene ter izobraževanje za timsko delo dobri izbiri za celosten profesionalni in osebni razvoj.