Timsko delo

V timskem delu je pomemben odnos članov do sebe in drugih. Za dobro delovanje so nujno potrebna  znanja o temperamentu, osebnosti in skupinski dinamiki. Če so ta znanja pomanjkljiva in ne dovolj povezana s prakso, je tudi visoko poklicno znanje premalo za doseganje dobrih rezultatov. Tovrstnih znanj primanjkuje vsem.

 Več glav, več ve.
( ljudska modrost)

Timsko delo in sodelovanje strokovnjakov

Obdobje, v katerem živimo, zahteva od človeka maksimalno stopnjo angažiranosti v poklicnem in osebnem življenju. Trenutne razmere v družbi močno negativno vplivajo kvaliteto življenja ljudi. Negativni stres, z vsemi posledicami, je postal vsakdanji spremeljvalec človeka. Predstavlja velik riziko za posameznika in družbo kot celoto. Delovanje človeka pod vplivom negativnega stresa postaja vedno bolj konfliktno. Kar se močno kaže tudi pri timskem delu.

Pogosto se sodelovanje konča takole:

KONFLIKTRavnanja s konflikti se lahko uspešno naučimo.

Znanj o človeku in njegovem delovanju ( temperament, osebnost, vplivi okolja, danosti,…) primankuje vsem. Ta znanja postavljajo temelje za obvladovanje konfliktov in njihovo uporabo v pozitivnem smislu (za odprte, konstruktivne konflikte, ki delo izboljšajo in ne ovirajo).

Eden izmed zelo učinkovitih načinov pridobivanja potrebnih zanja za obvladovanje konfliktov in njihovo uporabo za boljše sodelovanje članov tima je supervizija. Na področju socialnega varstva je uzakonjena kot del usposabljanja strokovnjakov preko lastne prakse in služi prepoznavanju in odpravljanju teh ovir (predvsem timska supervizija). Supervizija ima sicer veliko širši domet, njena posebnost je učenje preko lastnih izkušenj in uporabe delovne prakse.

Dobro bi bilo, da bi se ta način usposabljanja strokovnjakov razširil še na druga področja.

 

Kako oblikovati ustvarjalni tim! ?…..več……