Timsko delo

V timskem delu je pomemben odnos članov do sebe in drugih. Za dobro delovanje so nujno potrebna  znanja o temperamentu, osebnosti in skupinski dinamiki. Če so ta znanja pomanjkljiva in ne dovolj povezana s prakso, je tudi visoko poklicno znanje premalo za doseganje, v življenju uporabnih, rezultatov. Tovrstnih znanj primanjkuje vsem.

 Več glav, več ve.
( ljudska modrost)

Timsko delo in sodelovanje strokovnjakov

Obdobje, v katerem živimo, zahteva od človeka maksimalno stopnjo angažiranosti v poklicnem in osebnem življenju. Trenutne razmere v družbi močno negativno vplivajo na kvaliteto življenja. Negativni stres, z vsemi posledicami, je postal vsakdanji spremeljvalec človeka. Predstavlja velik riziko za posameznika in družbo kot celoto. Delovanje človeka pod vplivom negativnega stresa postaja vedno bolj konfliktno. Kar se močno kaže pri timskem delu.

Pogosto se sodelovanje konča takole:

KONFLIKTVeščin za konstruktivno ravnanje v konfliktni situaciji se lahko naučite.

Znanja o človeku in njegovem delovanju (temperament, osebnost, vplivi okolja,…) so za konstruktivno ravnanje s konflikti zelo pomembna. Ta znanja postavljajo temelje za obvladovanje konfliktov in njihovo uporabo v pozitivnem smislu (za odprte, konstruktivne konflikte, ki sodelovanje oplemenitijo in ne ovirajo).

Eden izmed zelo učinkovitih načinov pridobivanja znanj za obvladovanje konfliktov in uporabo le-teh za boljše sodelovanje članov tima je supervizija. Omogoča prepoznavanje in odpravljanja ovir v osebnem in poklicnem življenju (predvsem timska supervizija). Posebnost metode je v učenju preko lastnih izkušenj, z uporabo primerov iz prakse.

Dobro bi bilo, da bi se ta način usposabljanja strokovnjakov, poleg usposabljanja za timsko delo, še bolj razširil na vsa področja.

 

Kako oblikovati ustvarjalni tim! ?…..več……