Literatura

 • Cain S.: Tihi, Mladinska knjiga ( zbirka Esenca), 2014
 • De Bonno: Tečaj Mišljenja, Geneš, Ljubljana 1992
 • Kavčič B. : Spretnost pogajanja, Moderna organizacija, 1996
 • Laurence J. Peter, Raymond H.: Petrovo načelo, Mladinska knjiga 1974
 • Maddux, R.B.: Oblikovanje teama, Mladinska knjiga, Ljubljana 1992
 • Mesiti P.: Povežite se z ljudmi, Amaleti & Amaleti, 2003
 • Molcho S.: Govorica telesa, Založba Mladinska knjiga, 1996
 • Pease A. ,B.: Velika šola govorice telesa, Mladinska knjiga 2008
 • Russl, P, Roger Evans : Ustvarjalni manager, Alpha center, 1992
 • Russel, P.: Knjiga o možganih, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1987
 • Scott Peck M.: Svet, ki čaka, da se bo rodil, Mladinska knjiga 1995
 • Willke H.: Sistemska teorija razvitih družb, Fakulteta za družbene vede, 1993
 • in druge…

Viri, karikature: