Ciljne skupine

Preden se zgražaš nad družbo, se vprašaj,
ali si kot človek res storil svojo dolžnost.
(Rihard Jakopič)

Komu je namenjen program izobraževanja za timsko delo?

  • Vsem timom, ki bi radi ohranili ali izboljšali kvaliteto timskega dela. Na ta način dosegli čim boljše rezultate in kljub težkim razmeram omogočili pogoje za  povezovanje in ustvarjalno delovno klimo.
  • Vodstvenim delavcem na področju socialnega varstva in izven v podjetjih, društvih in drugih organizacijah.
  • Posameznikom, ki želijo pridobiti veščine timskega dela,  čeprav še niso člani delovnih timov.

Izobraževanje je primerno za strokovne delavce na področju socialnega varstva (zaposlene na centrih za socialno delo, v šolstvu, zdravstvu, policiji vladnih in nevladnih organizacijah, društvih,…),

Program izobraževanja je tako splošen, da je primeren tudi za strokovnjake izven področja socialnega varstva (podjetja, zasebnike in druge organizacije,..)

Kdor se zaveda svojega neznanja,
je že naredil velik korak k znanju.
(I. D.Israeli)