Komu je program namenjen

                   Ni težje umetnosti od življenja, zakaj za druge umetnosti in znanosti lahko najdeš povsod številne učitelje.( L. A. Seneka)

  • V preventivne dejavnosti se lahko vključite vsi, ki želite ohraniti ali izboljšati kvaliteto osebnega in poklicnega življenja. Na ta način graditi pozitivne medsebojne odnose, ohraniti zdravje in ustvarjalnost in srečo.
  • V dejavnost pot iz krize se lahko vključite, če se je pri vas kriza že razvila in iščete pot za premostitev.
  • V supervizijo se lahko vključijo strokovni delavci na področju socialnega varstva in drugi zaposleni v javnem sektorju ter zaposleni v gospodartvu,…,
  • V program učenja za timsko delo se lahko vključite vsi zaposleni, ki vodite ali sodelujete v različnih oblikah timskega dela in želite svoje delo preveriti ali izboljšati, kot tudi tisti, ki se na zaposlitev še le pripravljate.

Uporabnik različnih storitev je lahko vsaka polnoletna poslovno sposobna oseba. Otroci in mladostniki se vključijo skupaj s starši ali skrbniki.

Kako se vključite?

Naročila zbiramo na:
Mobilni telefon: 041 994 661: V ponedeljek, sredo in petek od 13,00 do 14,00 ure;  v torek  in četrtek od 15,00 do 16,00 ure ter po e-pošti: info@bios.si , vsak dan!

O stroških in nagrajevanju opravljenih storitev se dogovorimo na podlagi rezultatov, zadovoljstva in ob upoštevanju vaših razmer.

Stoški za izvedbo supervizije, predavanj in usposabljanja za timsko delo imajo določen stroškovni okvir.

Vse življenje je učenje.
Kdor to ve, se trudi postati vedno boljši. (Sokrat)

Le kdor se vse življenje uči, si ostaja zvest. (a.a.) 

 …nazaj…